Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie

Strona główna

Irlandia

Informacje praktyczne

Informacje praktyczne  

 

Informacje konsularne

Od dnia 1 maja 2004 r. Polacy podróżujący do Irlandii mogą przekraczać granicę na podstawie paszportu lub dowodu osobistego nowego typu. Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej zasadą swobodnego przepływu osób, Irlandia może odmówić wjazdu na swoje terytorium tylko w przypadku, kiedy dana osoba stwarza poważne zagrożenie dla jej bezpieczeństwa wewnętrznego (np. terroryzm) lub porządku publicznego. Polacy, którzy chcą upewnić się, czy orzeczony w przeszłości w stosunku do nich zakaz wjazdu do Irlandii jest egzekwowany po przystąpieniu Polski do UE, mogą wystąpić w tej sprawie z odpowiednim wnioskiem do:

Office of the Data Protection Commissioner
3rd Floor, Block 6
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1, Ireland
Tel.: + 353 1 874 8544
Fax: + 353 1 874 5405
E-mail:
http://www.dataprivacy.ie/

Pobyt turystyczny, pobyt przekraczający 3 miesiące

W Irlandii nie ma obowiązku posiadania wiz ani w przypadku pobytu turystycznego, ani w przypadku pobytu przekraczającego 3 miesiące. W przypadku pobytu dłuższego niż trzy miesiące można zarejestrować się na pobyt stały, jednak nie ma takiego obowiązku. Wyjątek stanowią współmałżonkowie oraz dzieci powyżej 16 roku życia, nie będący obywatelami krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli ich planowany pobyt w Irlandii przekracza 90 dni. Zgłoszenia mogą być składane w najbliższym komisariacie policji.
Przy podejmowaniu pracy oraz prowadzeniu interesów nie jest wymagana karta pobytu (residence permit), jakkolwiek istnieje możliwość jej otrzymania. Aplikacje są dostępne w biurach rejestracyjnych Gardy (policji) oraz do pobrania ze strony internetowej irlandzkiego Departamentu Sprawiedliwości. Wymagane dokumenty to: aktualny paszport lub dowód tożsamości, 3 fotografie, zaświadczenie od pracodawcy (lub w przypadku osób samozatrudniających się - potwierdzenie z izby handlowej oraz dokumenty dotyczące wyników finansowych firmy), świadectwo ślubu.

Języki urzędowe

W Irlandii obowiązują dwa języki urzędowe: angielski i irlandzki (gaelicki). Język angielski jest językiem dominującym. Tylko 5% populacji Irlandii, przeważnie mieszkaców zachodnich i południowo - zachodnich rejonów kraju, posługują się gaelickim jako językiem głównym.

Waluta

Obowiązującą od 1 stycznia 2002 r. w Irlandii walutą jest euro (EUR). 1 euro = 100 centów.
W obiegu znajdują się monety o nominałach: 1, 2, 5, 10, 20, 50 centów oraz 1 i 2 euro i banknoty o nominałach: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euro.

Zakładanie konta

Aby otworzyć konto bankowe w Irlandii należy posiadać 2 aktualne dokumenty ze zdjęciem takie jak paszport, prawo jazdy czy dokument tożsamości (Age Card) wydany przez policję (Gardę). Należy również przedstawić dowód zamieszkania w Irlandii, którym może być np. rachunek za czynsz, telefon, energię elektyczną czy gaz. Banki otwarte są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 16. Należy pamiętać, że w mniejszych miejscowościach częstą praktyką jest przerwa na obiad trwająca od 12.30 do 13.30. Banki w Dublinie, w czwartki otwarte są do godziny 17. Bankomaty akceptują karty z symbolami “Plus”, “Cirrus”, „VISA” i „MasterCard”.

Godziny pracy urzędów i banków:

Handel                                             9.00/10.00 – 17.00/18.00
(duże obiekty handlowe)                    9.00 – 20.00
Banki                                               10.00 – 16.00
Instytucje publiczne                           9.30 – 16.00 (17.00)

Na wyspie obowiązuje czas zachodnioeuropejski Western European Time (WET), który jest zgodny z Greenwich Mean Time (GMT). Czas letni to GMT+1.

Jednostki miar i wag

W Irlandii obowiązuje system metryczny. Sporadycznie można się jednak w dalszym ciągu spotkać z równoległym stosowaniem tradycyjnego anglosaskiego systemu miar i wag (funt, jard, stopa itp.).

Święta publiczne w Irlandii

  • Nowy Rok (1 stycznia)
  • Dzień Świętego Patryka – irlandzkie świeto narodowe (17 marca)
  • Poniedziałek Wielkanocny
  • Pierwszy poniedziałek maja
  • Pierwszy poniedziałek czerwca
  • Pierwszy poniedziałek sierpnia
  • Ostatni poniedziałek października
  • Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia)
  • Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia)

Zakwaterowanie

Wybór form zakwaterowania w Irlandii jest niezwykle szeroki. Przyjeżdżajacy do Irlandii mogą wybierać między hotelami, pensjonatami, hostelami czy też obiektami typu bed and breakfast. Wszelkie informacje na temat zakwaterowania w Irlandii znajdują się na stronie Irlandzkiej Rady Turystyki (Failte Ireland) www.discoverireland.ie.

Transport publiczny

Dublin Bus- połączenia autobusowe w DublinieW Dublinie jest wiele połączeń autobusowych z centrum do odległych miejsc na obrzeżach, a także Railink linia autobusowa do głównej stacji kolejowej, School link - linie dla szkół, Airlink - linia z lotniska do centrum, Nitelink - autobusy nocne oraz autobusy dowożące do stacji DART (kolejka). Ponadto po Dublinie kursują autobusy dla turystów. Ceny biletów zależą od długości trasy. Rozklady jazdy autobusów wraz z aktualnymi cenami biletów znajduje się na stronie internetowej www.dublinbus.ie.

Bus Éireann (Irish Bus) – połączenie miedzymiastowe Bus Éireann oferuje sieć połaczeń w całej Irlandii, między innymi autobusy podmiejskie, autobusy typu Intercity oraz autobusy lokalne. Szczegółowy rozkład jazdy można znaleźć na stronie internetowej www.buseireann.ie.

The LUAS Tram System – szybki tramwaj Luas (Light Rail Transit) to szybki tramwaj który kursuje na dwóch liniach łączących centrum z przedmieściami Dublina. Linie te się nie łaczą. Luas kursuje co kilka minut. Wszelkie informacje na temat opłat są dostępne na stronie internetowej www.luas.ie.

Irish Rail (Iarnród Éireann) połączenia kolejoweInformacje nt. połączeń kolejowych pomiedzy miastami w Irlandii, rozkład jazdy pociagów podmiejskich w większych aglomeracjach kraju (m.in. DART w Dublinie) wraz z aktualnymi cenami biletów znajdują sie na stronie internetowej www.irishrail.ie.

Jazda samochodem

W Republice Irlandii panuje ruch lewostronny jednakże w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii (Północnej Irlandii) odległosci na na wszystkich drogach podawane są w kilometrach. Obowiązuje nakaz zapinania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach. Ograniczenia prędkosci na autostradach to 120 km/godz., krajowych drogach pierwszej i drugiej kategorii – 100 km/godz., na innych drogach w terenie niezabudowanym 80 - km/godz. a w terenie zabudowanym 50 km/godz.
Obywatele Polski chcący poruszać się zarejestrowanym w Polsce pojazdem po terytorium Irlandii powinnni:
a) w przeciągu 24 godzin od przyjazdu do Irlandii zarejestrować pojazd w najbliższym Urzędzie Rejestracyjnym (Vehicle Registration Office). Z obowiązku rejestracji pojazdu zwolnione są jedynie osoby wjeżdżające do Irlandii w celach turystycznych na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.
b) opłacić podatek od rejestracji pojazdów VRT (Vehicle Registration Tax).
Szczegółowe informacje nt. rejestracji pojazdów dostępne są na stronie internetowej Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie (www.dublin.polemb.net) oraz na stronach irlandzkiego Urzedu ds. Bezpieczeństwa Drogowego (Road Safty Authority): www.rotr.ie/polish/index (informacje w jęz. polskim).

Służba zdrowia w Irlandii

Obywatele Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy na stałe mieszkajacy w Irlandii, mają prawo do korzystania z irlandzkiej służby zdrowia na takich samych prawach jak obywatele tego kraju. W zależności od dochodów, mogą oni mieć prawo do karty medycznej, która uprawnia do otrzymywania wszelakich usług medycznych bez ponoszenia kosztów. Ocenia się, iż w Irlandii ok. jednej trzeciej ludności korzysta z tych uprawnień. Osoby nie posiadajace karty medycznej są również uprawnione do korzystania z państwowej służby zdrowia z tym tylko, że muszą one pokrywać z własnych środków niektóre opłaty szpitalne i ambulatoryjne. Obywatele krajów Unii Europejskiej przebywajacy tymczasowo w Irlandii są uprawnieni do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej tylko w odniesieniu do pilnych zabiegów medycznych i tylko po przedstawieniu wystawionych w swoich krajach formularzy E111.

 

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2009
Ambasada RP w Dublinie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
4 the Vicarage, St. John's Road, Dublin, D04 A6X5, Irlandia
tel.: +353 1 269 13 70, fax: +353 1 269 76 62, e-mail: ,
Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek 8.30 - 16.30
Czas lokalny: